کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تایید حکم‌ اخراج محمودملاکی معلم اهل بوشهر

روز دوشنبه 3 مهرماه حکم اخراج از کار محمود ملاکی، بازرس این کانون، پس از تایید و تجدیدنظر وزارت آ‌موزش وپرورش بطور رسمی به ایشان ابلاغ گردید

شورای هماهنگی تشکل‌های  صنفی فرهنگیان ایران، ضمن ابراز انزجار از فضای پادگانی که بر ساختار آموزش مستولی شده است اعلام می‌کند روزهای بدی در انتظار کودکانی است که هر روز از معلمان شایسته و توانمندی چون محمود ملاکی محروم می‌شوند و اعلام می‌کند این احکام فله‌ای و بی‌شرمانه  مانع از معلم ماندن محمود ملاکی و دیگر همکاران توانمند ما نخواهد بود و آنانی باقی نمی‌ماند که امر آموزش را به ایدئولوژی تحمیلی‌شان گره زده‌اند لازم به ذکر است محمود ملاکی در زندان مرکزی بوشهر در حال تحمل حبس می‌باشند.