کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تایید حکم اخراج سارا سیاهپور فعال صنفی معلمان

روز سه شنبه 1 اسفند ماه، دادگاه هیات تخلفات وزارت آموزش و پرورش حکم اخراج سارا سیاهپور  از فعالین صنفی تهران و البرز را  تایید کرد.

به گفته تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، “پیش تر دادگاه رژیم تهران در حکم ۵ سال زندان تعزیری را برای این فعال صنفی صادر کرده‌ بود”. همچنین اتهامات وارده در رای قطعی، “فعالیت صنفی و مطالبه گری قانونی،شرکت در اعتراضات قانونی معلمان، انتشار عکس بی حجاب، شرکت و حمایت از کمپین” عنوان شده است.