کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تاکید کارگران ابنیه فنی‌شمال دو بر پرداخت مطالباتشان

منابع کارگری در خطوط ابنیه فنی راه آهن شمال ،روزشنبه 12 خردادماه از خواسته‌های کارگران این منطقه ریلی و پافشاری آن‌ها بر دریافت مطالباتشان خبر دادند.

کارگران ابنیه فنی راه آهن ناحیه شمال دو که در محور ریلی رشت، قزوین، ابیک، زیاران، کوهین، کوهندژ مشغول کارند،اولین روز اعتراض خود را در سال جاری از صبح پنجشنبه (8 اردیبهشت ماه) در نتیجه بی‌توجهی شرکت پیمانکار به مطالباتشان آغاز کرده‌اند و این اعتراضات در برخی خطوط ادامه دارد.کارگران ابنیه فنی راه آهن ناحیه شمال دو مطالبات متعددی دارند:تغییر پیمانکار و اصلاح برخی مفاد قرارداد کار مهم‌ترین خواسته برای تامین امنیت شغلی و معیشتی است.در عین حال کارگران خواستار پرداخت به موقع مطالبات مزدی خود به همراه مزایای اضافه کاری و تعطیل کاری هستند.