کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تاکید کارگران ابنیه فنی‌شمال دو بر پرداخت مطالباتشان

روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه شماری از منابع کارگری در خطوط ابنیه فنی راه آهن شمال دو از خواسته‌های کارگران این منطقه ریلی و اصرار آن‌ها بر دریافت مطالباتشان خبر دادند.

کارگران ابنیه فنی راه آهن ناحیه شمال دو که در محور ریلی رشت، لوشان، کوهین، قزوین، ابیک، کوهندژ و زیاران مشغول کارند،از ابتدای سال 1403 حقوق دریافت نکرده‌اند..در عین حال مزایای مناسبتی سال گذشته (۱۴۰۲) آنها پرداخت نشده است. کارگران ابنیه فنی راه آهن ناحیه شمال دو مطالبات متعددی دارند:تغییر پیمانکار و اصلاح برخی مفاد قرارداد کار مهم‌ترین خواسته آنان برای تامین امنیت شغلی ومعیشتی است.کارگران همچنین خواستار پرداخت به موقع مطالبات مزدی خودبه همراه مزایای اضافه کاری و تعطیل کاری هستند.