کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تاکید ده زندانی سیاسی زن اوین بر حمایت از شهروندان بهائی

تاکید ده زندانی سیاسی زن اوین بر حمایت از شهروندان بهائی

ده زندانی سیاسی زن محبوس در زندان اوین روز دوشنبه 28 خردادماه با نوشتن نامه‌ای تاکید کردند که تا پایان دادن به رنج مضاعفی که بر هم‌وطنان بهائی‌شان تحمیل می‌شود در کنارشان ایستاده‌اند.

محبوبه رضایی،هستی امیری،سمانه اصغری،سکینه پروانه،مریم یحیوی،ناهید تقوی،نرگس محمدی،آنیشا اسداللهی،سپیده قلیان و گلرخ ایرایی نویسندگان این نامه نوشتند که “سکوت در برابر ستم مضاعف” علیه بهائیان این جنایات را برای رژیم کم‌هزینه کرده است.در بخش دیگری از این نامه آمده است که سلب حق حیات و محروم کردن از حقوق اجتماعی،شهروندی،مدنی و در پی آن مصادره یا تخریب اموال و داشته‌های بهائیان که از دیرباز رخ می‌داد به روالی برای سیستم سرکوبگر بدل شده است.