کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تائید طرح خطرناک بارداری اجباری توسط  شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه 29 آبان ماه اعلام کرد طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که اخیراً رئیس جمهور آن را ابلاغ کرده بود، پس از رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت.

با تصویب طرح جوانی جمعیت از سوی شورای نگهبان، در چند ماه آینده این طرح به قانون تبدیل خواهد شد. این طرح با هدف افزایش جمعیت ایران و با استواری بر نگرانی از سالمندی جمعیت تهیه و تدوین شده است. این طرح همچنین شامل مشوق‌هایی برای ازدواج جوانان است.  طرح جوانی جمعیت اما سویه‌های منفی بسیاری دارد که از زمان تصویب تا کنون مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان و متخصصان قرار گرفته است. در این طرح الزام آزمایش ژنتیک پیش از بارداری برداشته شده است. تا پیش از تصویب این طرح در صورتی که سه پزشک تایید می‌کردند که جنین دارای معلولیت قطعی است، مادر مجاز به سقط جنین قانونی بود. حال با تصویب این طرح می‌توان تصور کرد که تا چه میزان سقط جنین غیرقانونی و در نتیجه خطرناک بالا می‌رود و نیز تا چه حد آمار تولد کودکان معلول بیشتر می‌شود.