کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تائید حکم پنج سال زندان داود رضوی در دادگاه تجدیدنظر

بر اساس گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، رای دادگاه بدوی علیه داود رضوی، عضو بازنشسته این سندیکا در دادگاه تجدیدنظر تائید شده است.

بر اساس این گزارش وکیل مدافع داوود رضوی در تماس با خانواده او اعلام کرد «سه شنبه ۶ تیرماه لایحه اعتراض نسبت به حکم نا عادلانه علیه این کارگر زندانی تحویل دادگاه تجدیدنظر داده شد، و منتظر بودند تا شعبه تجدید نظر مشخص شود، اما در تاریخ ۱۱ تیرماه ابلاغیه‌ای ارسال و در آن نوشته شده بود که پرونده به شعبه ۳۶ برای بررسی و رسیدگی فرستاده و حکم ۵ سال حبس تعزیری علیه داود رضوی عینا در دادگاه تجدید نظر تائید شده است.»