کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار جهان

تائید حکم حبس علیه یک گردشگر فرانسوی درc

روز چهارشنبه 8 تیر ماه حکم هشت سال و هشت ماه زندان “بنجامین بریر” گردشگر فرانسوی زندانی در ایران تایید شد.

همدردی این گردشگر فرانسوی با قربانیان هواپیمای اوکراینی و تخصص او در رشته انفورماتیک، داشتن بیش از یک هارد و تلفن همراه از دلایل محکومیت او مطرح شده است.بنجامین بریر در اردیبهشت ۱۳۹۹ در حالی که با یک خودرو ون به ایران سفر کرده بود، بازداشت شد.روند بررسی پرونده گردشگر فرانسوی تا اردیبهشت ۱۴۰۰ ادامه یافت و در نهایت او به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام محاکمه و به هشت سال و هشت ماه حبس محکوم شد.