کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تائید حکم حبس شهناز اکملی

حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت شهناز اکملی، مادر “مصطفی کریم بیگی” از جانباختگان اعتراضات سال ۸۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

این دادگاه با توجه به رویکرد اخیر قوه قضاییه مبنی بر حذف الزامات ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری که با دستور خامنه ایی و بر خلاف قانون صورت گرفته، بدون حضور متهم و وکیل و اخذ دفاعیات آنان اقدام به تائید رای کرده است. شهناز اکملی در مرحله بدوی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از فعالیت سیاسی و محرومیت از عضویت در فضای مجازی محکوم شده بود. تائید این حکم توسط دادگاه رژیم در حالی صورت گرفته است که وکیل نامبرده و خود وی هیچ اطلاعی در ارتباط با برگزاری دادگاه تجدید نظر نداشته اند.