کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تأیید “شکنجه” در زندان بوشهر توسط یک زندانی سیاسی دیگر

“محبوبه رضایی” زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی بوشهر که دوران حبس دو سال و شش ماهه خود را می‌گذراند اظهارات سپیده قلیان درباره “شکنجه در زندان بوشهر را تائید کرده است.

محبوبه در یادداشتی کوتاه که در اینستاگرام آموزشکده “توانا” منتشر شده سخنانی همسو با گفته‌های اخیر سپیده قلیان درباره “وضعیت اسف‌بار زندان زنان بوشهر” ایراد کرده است.  محبوبه رضایی در یادداشت خود به آزار، تهدید و شکنجه زنان اشاره کرده است. یادداشت او پس از افشاگری‌های سپیده قلیان، فعال مدنی درباره وضعیت زنان در زندان بوشهر نوشته شده است. سپیده قلیان در یک رشته توییت با “هشتگ حقیقت_زندان” به اذیت و آزار و شکنجه زنان در زندان بوشهر، از جمله “اجبار زنان زندانی به ارائه خدمات جنسی، ممنوعیت پوشیدن لباس زیر حتی در دوران عادت ماهیانه و آزار کودکان زندانیان” اشاره کرده است.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-