کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تأخیر در پرداختِ حقوق کارگران بخش فروش بلیت مترو

شماری از کارگران پیمانکاری بخش فروش بلیت مترو، روز سه شنبه 24 بهمن ماه طی برگزاری تجمعی اعتراضی از عدم واریزِ حقوق دی ماه خود خبر دادند.

این کارگران که حدود دو ماه است زیر نظر پیمانکارِ جدید رفته‌اند،می‌گویند:امیدوار بودند پیمانکار جدید حقوق را به موقع پرداخت کند،اما بهمن ماه رو به پایان است و این کارگران هنوز حقوق دی ماه خود را نگرفته‌اند.همچنین این نیروها از تداوم مشکلاتِ خود با پیمانکارِ مترو خبر دادند و گفتند:مشکلاتِ سابق همچنان وجود دارد و مشکلِ پرداختِ با تأخیرِ حقوق نیز به آن اضافه شده است.گفتنی است که این نیروها پیشتر نیز بابتِ اضافه‌کاری اجباری، عدم دریافتِ نوبت‌کاری و تغییرِ شیفت‌های کاریِ خود به پیمانکار معترض بودند.