کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بی نتیجه ماندن جلسه تعیین دستمزد کارگران

جلسه شورای عالی کار رژیم برای تعیین دستمزد کارگران بعد از ۱۵ ساعت مذاکره در صبح روز شنبه ۲۷ اسفند به نتیجه نرسید و به روز یکشنبه ۲۸ اسفند موکول شد.

این جلسه از صبح جمعه ٢۶ اسفند ماه آغاز شده بود. جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد هر سال با حضور نمایندگان کارگری تأییدشده از جانب حکومت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت برگزار می‌شود. ، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، و رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت در این جلسه حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، علت بی‌نتیجه ماندن این جلسه رقم پیشنهادی بسیار پایین دولت برای افزایش حقوق کارگران بوده است. گفته می می‌شود که دولت و کارفرمایان سعی دارند رقم هشت میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تصویب کنند.