کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بی خبری از سرنوشت دختر جوان در اداره اطلاعات رژیم در اهواز‌‌‌‌

بیش از ۱۴ روز بیخبری از سرنوشت ایات محمدی دختر جوان ۱۹ ساله اهوازی بازداشت شده توسط اداره اطلاعات رژیم در اهواز‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏ گذشت.

به گزارش سازمان های حقوق بشری آیات محمدی در تاریخ 10 دی 1402 توسط ماموران امنیتی حکومت در  تهران بازداشت شده است. ایشان متولد ۱۳۸۳، اهل حمیدیه است ، که ساعت يك شب در منزل پدرش در این شهر بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شده. تنها به خانواده اش اطلاع داده شده که او در بازداشت اداره اطلاعات است. این در حالی است خانواده اش از مکان بازداشت وی اطلاعی نداشته و حتی دلیل بازداشت دخترشان توسط ماموران امنیتی حکومت را نمی دانند. شایان یاداوری است که وی مبتلا به میگرن شدید است، تاکنون از دلایل بازداشت و اتهامات انتسابی به وی،اطلاع دقیقی در دست نیست.