کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بی اطلاعی از وضعیت شاپور احسانی راد

از سرنوشت”شاپور احسانی راد” عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که در روز هفتم مرداد در محل کار خود دستگیر شد و تنها در تماسی تلفنی با خانواده، اطلاع داده بود که در زندان اوین تحت بازداشت است، خبری در دست نیست.

روز پنجشنبه ۱۷ مرداد خانواده نامبرده برای ملاقات با وی به زندان اوین مراجعه میکنند اما اجازه ملاقات به آنها داده نمیشود. در مراجعات پی در پی خانواده شاپور به دادسرا نیز هیچگونه اطلاعی از وضعیت وی، اتهام و علت دستگیری شاپور و اینکه تا چه زمانی قرار است در بازداشت بماند به آنها نمی دهند و وضعیت ایشان همچنان در بی خبری و بلاتکلیفی است.در همین خصوص  اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه ایی ضمن اعتراض به ادامه بازداشت شاپور احسانی راد خواهان آزادی وی، جعفر عظیم زاده، بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و کارگران بازداشتی هفت تپه و اعضای نشریه گام و تمامی حامیان بازداشتی کارگران شد.