کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

بی اطلاعی از سرنوشت کارگر بازداشتی آرش محمدی در زندان سنندج

بنا بە گزارش دریافتی از شهر سنندج یک ماە از بازداشت خودسرانە وغیرقانونی آرش محمدی کارگر مهاجری کە بعلت بیکاری در شهر سلیمانیە کارگری می کرد و در ٢٨ اسفند در مرز “باشماغ” دستگیر شدە بود، می گذرد.

نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکم یک ماە بازداشت ارش محمدی را از بیدادگاە شهر سنندج دریافت و نامبردە بدون هیچ ارتباط و اطلاعی با خانوادە و بستگانش یک ماە است در زندان و در بی خبری مطلق بە سر می برد. طبق آخرین خبر حکم ١٠ روز زندان مجدد آرش محمدی صادر شدە است. لازم است همە نهادهای کارگری ، چپ ، حقوق بشری و مردم آزادیخواە خواستار پیگیری سرنوشت این کارگر بازداشتی، اطلاع رسانی وضعیت نامبردە بە خانوادە و بستگان و آزادی فوری و بدون قید شرط ایشان گردند.

پست های مرتبط این دسته

اعتصاب کارگران شرکت ایران افق دهلران

komalah

حمله موشکی به مقر شرکت گاز امارات در اقلیم کردستان

komalah

برگزاری مراسم روز پیشمرگ کومه له در سقز

komalah

فعالیت تبلیغی و گرامیداشت 31خرداد در شهرستان سقز

komalah

برگزاری مراسم روز پیشمرگ کومه له در مقر مرکزی کومه له

komalah

برگزاری مراسم گرامیداشت یاد رفیق صدیقه نبوی

komalah