کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بی آبی در منطقه مسجد جامع قدیمی چابهار و بی‌تفاوتی مسئولان

روز سه شنبه 1 خردادماه گزارش‌های منتشر شده از منطقه مسجد جامع قدیمی شهر چابهار حاکی از آن است که آب لوله کشی به خانه‌های شهروندان نمی‌رسد و علیرغم درخواست های مکرر اهالی منطقه اداره آب و فاضلاب شهرستان چابهار نیز پاسخگو نبوده است.

بر اساس این گزارش،اهالی این منطقه به دلیل بی‌تفاوتی و بی توجهی مسئولان مجبورند که آب آشامیدنی خود را از تانکر با قیمت گزاف هفتصد هزار تومان بخرند که آن هم به دلیل نبود راه مناسب و عدم توجه شهرداری به ندرت به این منطقه می‌رود.با توجه به فرا رسیدن فصل گرما در بلوچستان بسیاری از شهروندان در مناطق مختلف با بحران بی‌ آبی روبرو شده و عدم برنامه‌ریزی صحیح مسئولان نسبت به استفاده از آب های باران و روان‌آب ها و همچنین نبود شبکه آبرسانی مناسب،شهروندان را با مشکل جدی تنش آبی مواجه ساخته است.