کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیمه نبودن ۷۰ درصد از کارگران قربانی حوادث کار

گزارش منتشرشده روز یکشنبه 29 بهمن ماه روزنامه کار و کارگر حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۱ دستکم هفتاد و شش درصد از کارگرانی که بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختند،از بیمه تامین اجتماعی محروم بوده اند.

سازمان تامین اجتماعی رژیم در حالی آمار کارگران جانباخته بر اثر حوادث ناشی از کار در سال گذشته را ۴۵۵ نفر عنوان میکند که سازمان پزشکی قانونی پیشتر تعداد کارگران جانباخته در این بازه زمانی را ۱۹۰۰ نفر اعلام کرده بود.این آمار نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از کارگران جانباخته در حوادث ناشی از کار،از بیمه تامین اجتماعی محروم بوده‌اند.در آمار ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی آمده است که در سال ۱۴۰۱ بر اثر حوادث ناشی از کار ۴۵۵ کارگر جان خود را از دست دادند و ۳۶ مورد نیز منجر به ازکار افتادگی کامل این کارگران شده است.بنابر گزارش آماری سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۸ هزار و ۷۳۴ کارگر در حین انجام کار دچار حادثه شدند.همچنین بیشترین تعداد آسیب دیدگان در بین گروه‌های سنی ۳۹-۳۵ و ۳۴-۳۰ سال با سهم به ترتیب ۲۲ و ۲۰.۳ درصد رخ داده است.