کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

بی‌خبری از سرنوشت یک شهروند اهل سنندج

“مسلح جعفری” اهل روستای “رمشت” سنندج، طی روزهای گذشته از سوی نیروهای امنیتی رژیم در مرز بازرگان، بازداشت و به مکانی نامعلوم انتقال داده شده است.

بنابه گزارش دریافتی، “مسلح جعفری” برادر مسلم جعفری ملقب به “هه لو” زندانی سیاسی پیشین که از ایران خارج  و در ترکیه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، بعد از انتقال به ایران از سوی نیروهای اطلاعات رژیم در ارومیه به گروگان گرفته شده و به خانواده نامبرده اطلاع داده اند که تا زمانی که مسلم جعفری خودش را تسلیم نکند، برادرش آزاد نخواهد شد.