کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بی‌خبری از دکتر رضا کوثری پزشک داروساز و فعال مدنی در مشهد

دکتر رضاکوثری فعال مدنی و از داروسازان مشهد، از ۳ ماه پیش توسط وزارت اطلاعات رژیم ربوده شده و در سلول‌های انفرادی تحت فشار و شکنجه برای اعتراف اجباری است.

دلیل بازداشت نامبرده، بخاطر کمک به خانواده‌ زندانیان سیاسی و آسیب دیده‌گان جنبش مردمی بوده است. رضا کوثری در این مدت یک یا دو نوبت امکان تماس با خانواده را داشته است. گفتنی است که جامعه داروسازان و خانواده و دوستان این پزشک شریف شدیدا نگران حال این انسان شایسته و بی‌گناه که تنها جرم او انسان‌دوستی است می‌باشند.