کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه ۷ سندیکا و تشکل کارگری و بازنشستگی در خصوص اعتراضات اصفهان

هفت  سندیکا و تشکل کارگری و بازنشستگی از جمله “سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان، انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحاد بازنشستگان و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران” طی بیانیه ایی سرکوب مردم در اعتراضات اصفهان را محکوم کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است “خشونت و سرکوب و بازداشت در مقابل حق طلبی  مردم زحمتکشی که سال‌ها محرومیت و نابرابری را با گوشت و پوست خود لمس کرده‌اند، پاسخی کارسازی نخواهد بود. اکنون کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان و جوانان ایران با کشاورزان زحمتکش استان اصفهان همدل و همگام شده‌اند. جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی پیشرو ضمن مخالفت با اقدامات مخرب زیست محیطی، پشتیبان کشاورزان زحمتکش هستند و از خواسته‌های آنان دفاع می‌کنند.