کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه ۱۲۰ هنرمند و روزنامه‌نگار در دفاع از توماج صالحی

روز یکشنبه 22 آبان ماه ، ۱۲0هنرمند، شاعر، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی در نامه‌ای خواهان آزادی توماج صالحی، رپر زندانی شدند.

در این بیانیه اینچنین آمده است: «توماج صدای مردم است و ندای ملت خاموش نمی‌شود. اکنون صدای او باشیم، که اگر آزاد بود بر شکنجه‌ها و احکامِ اعدامِ معترضان می‌خروشید و رهاییشان را طلب می‌کرد. جسم و جان توماج را نشانه رفته‌اند، به انتقام این که بانگِ رسایِ مردم بوده است. شکنجه و مجازات توماج، خط قرمز ماست. توماج باید آزاد شود.»

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-