کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه گروه های دانشجویی دانشگاههای مختلف ایران علیه اعدام

چندین گروه دانشجویی در ایران روز پنجشنبه ۲۸ دیماه در بیانیه ای ضمن محکوم کردن اعدام‌های هفته‌های اخیر، اعلام کردند کە دانشجویان بە هیچ وجە در برابر این قتل حکومتی سکوت نخواهند کرد.

در این بیانیه کە با عنوان “اعدام را تحمل نمی‌کنیم”، منتشر شدە، بر لزوم همبستگی با خانواده‌های محکومان به اعدام تاکید شده است. امضاکنندگان بیانیه یکی از راه های مبارزه با اعدام و از کار انداختن این”حربه حاکمیت” را اعتراض دانستند و افزودند: “ما دانشجویان و تشکل های دانشجویی بار دیگر و مانند همیشه اعلام می کنیم که در این مبارزه در کنار خانواده های محکومین به اعدام قرار می گیریم.گروه‌های دانشجویی از دانشگاه‌های اصفهان، کردستان، ارومیه، تهران و همچنین تعدادی تشکلهای دانشجویان پیشرو این بیانیە را امضا کردە اند.