کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه کمپین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام

زندانیان سیاسی کمپین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با انتشار بیانیه ایی نسبت به اعدام قریب‌الوقوع خسرو بشارت و کامران شیخه، زندانیان سیاسی-عقیدتی هشدار دادند.

این زندانیان سیاسی، که در زندان‌های اوین، خرم آباد، کرج، خوی و نقده محبوس هستند، همچنین در بیانیه خود اعلام کردند: در اعتراض به صدور رأی اعدام یا قطعی شدن این حکم غیرانسانی برای عزیزانی چون توماج صالحی، محمود مهرابی، حبیب و عباس دریس، رضا رسایی، مجاهد کورکور و ده‌ها هموطن دیگر، در اعتصاب غذا به‌سر خواهند برد.