کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه کانون نویسندگان ایران درباره‌ محاکمه‌ کارگران معترض و مدافعان آنها

کانون نویسندگان ایران طی انتشار بیانیه ایی محاکمه کارگران معترض و مدافعان آنها در روز 12 مرداد ماه سالجاری را محکوم کرد.

در بخشی از این بیانیه از جمله آمده است، روز ۱۲ مرداد سال جاری قرار است اسماعیل بخشی نماینده‌ی کارگران نیشکر هفت‌تپه،‌ سپیده قلیان ‌فعال کارگری، علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، ‌امیر امیرقلی و عسل محمدی‌ اعضای نشریه‌ گام در دادگاه رزیم محاکمه ‌شوند. در شرایطی که حاکمان توانایی حل مشکلات ویرانگرجامعه را ندارند تشکیل این دادگاه‌ها در راستای معترض‌زدایی از راه ایجاد هراس و زندان و شلاق و اعدام است.  کانون نویسندگان ایران با تاکید برحق آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا، برگزاری چنین دادگاه‌هایی را محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری و بی‌قیدوشرط  همه زندانیان سیاسی و عقیدتی است.