کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه چند تشکل درخصوص آزادی معلمان زندانی

سازمان معلمان ایران، سندیکای نیشکر هفت‌تپه، اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در بیانیه‌هایی خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی علیه آنان شدند.

تیمور باقری کودکانی، غلامرضا اکبرزاده‌باغبان، طهماسب سهرابی و حسین مهدی‌زاده چهار معلمی هستند که با اتهام «ایجاد اختلال در نظم عمومی از طریق برگزاری تجمعات غیرمجاز» مواجه شده‌اند. هم‌زمان با انتشار این خبر،  سازمان معلمان ایران طی بیانیه‌ای به برخوردهای سخت قضایی و امنیتی، بازخرید و بازنشستگی اجباری و انفصال برای فرهنگیانی که پیگیر مطالبات قانونی خود بوده‌اند اعتراض کرد. «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه»، «گروه اتحاد بازنشستگان»، «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» و «کارگران بازنشسته خوزستان» نیز روز ۳۱ تیر با انتشار بیانیه‌ای مشترک بر پشتیبانی از خواست آزادی معلمان دربند و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی و ضرورت عمل مشترک نیروهای پیش‌رو برای مبارزات آینده تاکید کردند. نویسندگان بیانیه «راه علاج دردهای مشترک یا دردهای اجتماعی» کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان آزادی‌خواه، دانشجویان و … را «مبارزه مشترک برای تحقق خواست‌های مشترک و مطالبات بر حق هر بخش از این توده عظیم چندین میلیونی» خواندند.