کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه مشترک سازمان های جامعه مدنی در حمایت از زنان ایران

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همراه ۱۵ سازمان‌ مدافع حقوق بشر دیگر، با انتشار بیانیه‌ ای از جامعه جهانی خواستند با محکوم کردن سیاست های محدود کننده جنسی و باروری ایران خواستار لغو قوانین تبعیض آمیز شوند.

این سازمانها همچنین از رژیم جمهوری اسلامی خواستند که با احیای برنامه‌ های جامع تنظیم خانواده، قوانین محدود کننده سقط جنین را نیز لغو کنند. همچنین سازمان های امضا کنده این بیانیه تأکید کردند که حکومت ایران باید به استانداردهای بین‌ المللی بهداشت پایبند باشد و با سازمان ملل متحد همکاری کند تا دسترسی به مراقبت‌ های بهداشتی باروری برای زنان در بالاترین سطح تضمین شود