کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه مادران پارک لاله در حمایت از خیزش سراسری

مادران پارک لاله ایران یک بار دیگر با انتشار بیانیه ای از جنبش دادخواهی ایران حمایت کرده و در همبستگی با مردم معترض، فراخوان به حضور در خیابان ها را دادند.

در این بیانیه چنین آمده است: ما مادران پارک لاله به عنوان صدایی از جنبش دادخواهی مردم ایران، چون سه بیانیه قبلی بار دیگر همبستگی خود را با خیزش سراسری “زن، زندگی، آزادی” در ایران و جهان اعلام می‌کنیم و همراه و همگام با خیزش”زن، زندگی، آزادی”، خواهان آزادی و رهایی از دیکتاتوری و رفع هر گونه تبعیض و بی‌عدالتی هستیم و سال‌هاست که مطالباتمان را پیگیرانه فریاد می‌زنیم. آرزوی ما این است که در خیزش انقلابی کنونی و در هنگامه‌ی به دست آوردن آزادی و پس از پیروزی، همراه با همدیگر بتوانیم مطالباتمان را برای استقرار جمهوری دموکراتیک ایران متحقق کنیم.