کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه فعالان حقوق زنان در حمایت از رویا حشمتی

جمعی از فعالان حقوق زنان با نوشتن بیانیه های مشترک،از رویا حشمتی حمایت کرده و نسبت به حجاب اجباری و مجازات شلاق اعتراض کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است:فعالان جنبش نوین آزادی زنان و حامیان انقلاب زن،زندگی،آزادی در ایران و سرتاسر جهان،حجاب اجباری،قوانین اسلامی و حکم فجیع شلاق که بربریت و وحشیگری حکومت اسلامی را نشان میدهد،به شدت محکوم میکنند و از رویا حشمتی،به قاطعیت حمایت کردند.همچنین این فعالان حقوق زنان اعتقاد دارند،زنانی که برای حقوق قطعی خود ایستادگی کرده و به کرامت و مقام انسانی خود و همنوعانشان تأکید دارند،نماینده میلیون ها زن در ایران هستند که به بی حقوقی،حجاب اجباری و ستم بر زن و جامعه،نه گفته اند و میگویند.رویا حشمتی،شهروند معترض به حجاب اجباری به دلایلی چون رعایت نکردن حجاب اجباری و انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری در فضای مجازی،توسط دستگاه قضایی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان تعلیقی،سه سال محرومیت خروج از کشور و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شده است.