کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه صدها کنشگر در حمایت از دادخواهان آبادان و نه به ظلم

روز جمعه 13 خردادماه، صدها کنشگر مدنی، زندانی سیاسی و فعال صنفی و فرهنگی در بیانیه‌ای خواستار به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم شده، و با پشتیبانی از دادخواهی معترضان خواستار دور انداختن “ابزارهای کشتار و خشونت” شدند.

در این بیانیه تاکید شده: «مردم آبادان و ایران جملگی عزادار و دادخواهند. امروز کمتر ایرانی می‌یابید که به دلیل سیاست‌ها، اهداف و عملکرد ایدئولوژیک و غیر مسئولانه حاکمیت و دولت‌های چند دهه اخیر، داغدار عزیز به ناحق از دست رفته‌ای نباشد.» گفتنی است، انگیزه انتشار این بیانیه، به خصوص وقایع پس از فروریختن برج متروپل در آبادان است که به کشته شدن ده‌ها نفر منجر شد و گمان می‌رود جسد ده‌ها قربانی دیگر هنوز زیر آوار مانده باشد.