کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه صدها نفر از فعالین مدنی در حمایت از فعالین حقوق زنان گیلان

بیانیه صدها نفر از فعالین مدنی در حمایت از فعالین حقوق زنان گیلان1

بیش از سیصد و پنجاه تن از فعالین مدنی با نگارش بیانیه ای مشترک خواستار آزادی بی قید و شرط یازده تن از فعالین حقوق زنان در استان گیلان شدند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: “باور داریم احکام صادر شده علیه این افراد، در واقع فعالیت بی دریغ و پافشاری بر خواسته های جمعی را نشانه گرفته است. اما به خوبی می دانیم که صدور احکام فله ای حبس، تبعید و بدتر از آن، پرونده سازی های امنیتی برای فعالان حقوق زنان زندانی در زندان های سراسر کشور، چیزی جز وحشت حکومت از عاملیت سیاسی زنان و نقش پررنگ آنان در ایجاد تغییرات بنیادین نیست. از این رو، احکام حبس هرگز به نقطه ی پایان برابری خواهی و مبارزه ی فعالان زنان، بدل نشده است.” گفتنی است، “فروغ سمیع نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس، متین یزدانی، زهره دادرس، هومن طاهری و جلوه جواهری”، یازده تن از فعالین حقوق زنان در گیلان، اخیرا در پرونده ای مشترک توسط شعبه سوم دادگاه رژیم در رشت مجموعا به بیش از ۶۰ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند.