کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه زندانیان اعتصابی سه‌شنبه‌های سیاه برای مبارزه عمومی با اعدام

بیانیه زندانیان اعتصابی سه‌شنبه‌های سیاه برای مبارزه عمومی با اعدام1

جمعی از زندانیان که در روزهای سه‌شنبه‌ هفت هفته گذشته در اعتراض به حکم اعدام در اعتصاب غذا به سر می‌برند،طی بیانیه‌ای خطاب به انسان‌های آزاده درخواست کردند که در راه مبارزه با اعدام آن‌ها را یاری دهند.

در بخشی از این بیانیه آمده است:هدف آنان از کارزار سه‌شنبه‌های سیاه و این اعتصاب هفتگی جلب توجه افکار عمومی به این امر مهم بود که اعدام قتل حکومتی،مجازاتی بدون بازگشت و ابزار سرکوب و ارعاب حکومت اقلیت مستبد حاکم بر کشور است.در آخر با توجه به گزارش روزهای اخیر شورای حقوق‌بشر سازمان ملل و تاکید بر ضرورت محکومیت بین‌المللی نقض حقوق بشر و اعدام در ایران،باور دارند که پیروزی مردم و تحقق عدالت جز در سایه اتحاد و همبستگی خود مردم ایران امکان‌پذیر نیست و در مورد توقف ماشین اعدام نیز،بر اتحاد و عمل جمعی برای توقف اعدام بدون در نظر گرفتن عقیده،ملیت،قومیت،مذهب و نوع اتهام محکومان تاکید نموده و در پیمودن این راه دشوار دست یاری به سوی تمام وجدان‌های بیدار و آزاده ایران و جهان دراز می کنند.