کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه دانشجویان درسالگرد انقلاب ژینا

دانشجویان هفت دانشگاه همزمان باسالگرد قتل حکومتی ژینا امینی بیانیه ای درحمایت از مردم و خیزش زن زندگی آزادی صادرکردند .

روزیکشنبه 26شهریورماه دانشجویان دانشگاههای کشور طی بیانیه ای تاکید کردند دانشگاه  کانون مقاومت، نافرمانی و سنگری علیه دیکتاتوری است ،دراین بیانیه دانشجویان دانشگاه علامه گفتند ما مبارزات خود را تا سرنگونی تمامیت این نظام ادامه می‌دهیم . در سالگرد خیزش سراسری «زن، زندگی آزادی»، دانشجویان دانشگاه‌های علامه، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت‌مدرس در بیانیه‌هایی، بر ادامه مبارزه سراسری علیه نظام جمهوری اسلامی تاکید کردند.