کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه دانشجویان دانشگاه رازی به مناسبت روز جهانی زن

بیانیه دانشجویان دانشگاه رازی به مناسبت روز جهانی زن

روز جمعه 18 اسفندماه، دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه به مناسبت 8 مارس بیانیه ای خطاب به تمامی زنان آزاده در جهان و به خصوص زنان و دختران دانشجو در ایران صادر کردند.

در این بیانیه آمده: روز جهانی زن یک ایستگاه برای توقف و تفکر برای همه ما دانشجویان است. معتقدیم که تغییر اوضاع کنونی و پایان دادن به تاریکی و تباهی زمانه که بیش از همه زنان را هدف قرار داده است در ایمان و باور دختران و زنان محقق میشود. زنان ایران به دلیل تسلیم نشدن به حاکمیت زن ستیز و قرون وسطایی به سطح بالایی از آگاهی دست یافته اند. اگر چه این آگاهی و پیشرفت همواره با دیوارهای سرکوب و محدودیتهای مختلف در دانشگاهها و محیطهای آموزش عالی روبرو می شود. اما باید باور داشته باشیم که مشارکت برابر زنان در پهنه های سیاسی و اقتصادی تضمین آزادی و دموکراسی و امنیت و عدالت و پیشرفت در جامعه ایران است باید باور داشته باشیم که شکست استبداد دینی حاکم بر ایران با پیشتازی جنگاوری و رهایی زنان و مردان در کنار یکدیگر امکان پذیر است.