کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تشدید فشار بر فعالین c

اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یکشنبه 9 مرداد ماه طی انتشار بیانیه ایی، تشدید فشار بر فعالین کارگری توسط نهادهای امنیتی رژیم را محکو کرد.

در این بیانیه از جمله آمده است، طی روزهای اخیر شیث امانی، مظفر صالح‌نیا، گلنار قدیم‌خانی، هاوژین لطیفی و آرمین شریفه و هیراد پیربداقی به اتهامات واهی از جمله “تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌ها مخالف رژیم” در سنندج و تهران مورد بازرسی قرارگرفته اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن ابراز انزجار، احضار و پرونده‌سازی برای فعالین کارگری ‌‌و معلمین سنندج را محکوم می‌نماید و خواهان پایان دادن به تعقیب قضایی و پرونده‌سازی علیه آنان و آزادی تمامی کارگران و معلمان زندانی است.