کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه‌ی فدراسیون معلمان کانادا در حمایت از معلمان ایران

روز شنبه 25 دیماه، فدراسیون مهلمان مدارس متوسطه ی انتاریو در کانادا در حمایت از تجمعات و اعتراضات سراسری معلمان ایران بیانیه ای به شورای هماهنگی انجمن های صنفی معلمان ایران فرستاد و در آن اعلام همبستگی خود را با این اعتراضات اعلام کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است، سازمان ما دغدغه‌ی حقوق بشر و دمکراسی را کاملا جدی می‌گیرد و برهمین اساس ما این نامه را برای ابراز همبستگی خود با تمامی معلمان و جامعه‌ی بزرگتر کارگران ایرانی می‌نویسیم. سیاست‌ها و اعمال ضدکارگری و ضد تشکل یابی حکومت ایران غیرقابل قبول است. ما هم‌چنین سیاست آسیمیله و فارسیزه کردن غیرفارس‌های ایران و زدودن زبان و تاریخ آن‌ها ازحافظه‌ی جمعی نسل‌های جوان‌ را محکوم می کنیم و همبستگی خود را با زارا محمدی، معلم زبان کردی، و دیگر کسانی که صرفا به واسطه‌ی آموزش زبان‌های غیرفارسی در ایران زندانی می‌شوند، اعلام می‌داریم.