کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه‌ی دانشجویان در حمایت از آرمیتا پاویر

روز پنجشنبه 26 بهمن ماه، دانشجویان محروم از تحصیل سراسر کشور در حمایت از آرمیتا پاویر که به اعتصاب غذا دست زده بیانیه ای صادر کردند.

گفتنی است، “آرمیتا پاویر” در طول دوران بازداشت چندین بار به دلیل رفتار غیرقانونی مسئولان زندان و شرایط سختی که بر او تحمیل شده بود دست به اعتصاب غذا زد و اکنون نیز بیش از دو هفته است که چنان عرصه را بر خود تنگ دیده که تصمیم گرفته با به خطر انداختن زندگی خود به جنگ رژیم برود، “آرمیتا پاویر” بیش از دو هفته است که لب به غذا نزده و در برابر فشارها برای شکستن اعتصاب غذایش مقاومت کرده وگفته است: “بیمارستان نمی‌روم و به هزار و یک دلیل اعتصابم را نخواهم شکست. تحت هیچ شرایطی گردن خم نخواهم کرد و برای مردن هم آماده‌ام. ما جمعی از دانشجویان محروم از تحصیل در دانشگاه‌‌های سراسر ایران که خود مورد ظلم این حکومت قرار گرفته‌ایم، توصیه می‌کنیم که مسئولان قضایی در تبریز چشمان خود را باز کرده و پیش از آنکه دیر شود به خواسته‌های به حق و قانونی آرمیتا پاویر که همان دادرسی عادلانه و منصفانه است جامه‌ی عمل بپوشانند و حق آزادی را که از او سلب شده به او بازگردانند.