کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانه سندیکای کارگران شرکت واحد در خصوص تعیین میزان دستمزد سال جاری

سندیکای کارگران شرکت واحد طی انتشار بیانه ایی اعلام کرد حداقل دستمزد باید بالای خط فقر باشد و ‌نه زیر خط مرگ.

شورای عالی کار ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ را پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان اعلام کرد. این رقم فقط یک میلیون و ۱۲۸ هزار و ۵۳۴ تومان از مزد پایه در سال ۱۴۰۱ بیشتر است و این یعنی تنها ۲۷ درصد به حداقل دستمزد امسال افزوده شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه این تصمیم را شلیک «تیری دیگر به قصد نابود کردن کارگران در لحظه پایانی سال» توصیف کرد و گفت: «در کدامین کشورهای دنیا هزینه‌ها بر اساس دلار [است] ولی حقوق کارگران و ‌مزدبگیران بر اساس پول ملی،در کدامین کشور دنیا افزایش دستمزد کارگران بیش از صددرصد از افزایش تورم عقب‌تر است . سندیکای کارگران شرکت واحد افزود در طول ۴۴ سال گذشته ایران به «یکی از ارزان‌ترین کشورها از نظر دستمزد کارگران و همچنین در صدر جدول سرکوب و استثمار کارگران و‌ مردم محروم» تبدیل شده است. در پایان بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد گفته‌شده که این ظلم و ستم «با اتحاد و همبستگی و یک‌دلی کارگران و‌ ده‌ها میلیون خانواده‌های کارگری تحت ستم» پایان می‌یابد.