کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

بیانه احزاب کمونیست و کارگری جهان در حمایت از مردم ایران

شمار زیادی از احزاب کمونیست و کارگری سراسر جهان روز پنجشنبه 15 دیماه در بیانیه ایی مشترک از مبارزات مردم ایران، حمایت کردند.

در بخشی از این بیانیه مشترک آمده است،  بنا بر «برنامهٔ عمل» توافق شده به اتفاق آرا در بیست‌ودومین نشست بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری در هاوانا، کوبا، در اکتبر ۲۰۲۲، ما «همبستگی خود را با آرمان‌های عادلانهٔ مردم ایران، از جمله با کمونیست‌های ایرانی که با آزار و اذیت و ممنوعیت اِعمال آزادانهٔ حقوق سیاسی خود مواجه‌اند، و با ایستادگی در برابر رژیم‌های دیکتاتوری، سرکوب، و تبعیض از لحاظ رعایت حقوق و آزادی‌های دموکراتیک» در آن کشور ابراز می‌کنیم. ما از مبارزهٔ برحق مردم ایران در راه صلح، حقوق بشر و حقوق دموکراتیک، استقلال، و عدالت اجتماعی حمایت می‌کنیم. مبارزهٔ مردم ایران برای تعیین آیندهٔ کشورشان- فارغ از هرگونه ارعاب، سرکوب، و خشونت- حق طبیعی آنهاست. ما خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همهٔ بازداشت‌شدگان و توقف فوری شکنجه و اعدام معترضان هستیم. همچنین، ما با هرگونه دخالت امپریالیسم و رژیم‌های ارتجاعی خاورمیانه در امور داخلی ایران قاطعانه مخالفیم. تصمیم‌گیری دربارهٔ مسیر آیندهٔ تحولات سیاسی ایران فقط به عهدهٔ خود مردم ایران است.