کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

به قتل رسیدن حیدر عظیمی زیر شکنجه مأموران رژیم

روز سه شنبه 20 دی ماه، حیدر عظیمی جوان معترض که در جریان اعتراضات شهر تبریز بازداشت شده بود زیر شکنجه مأموران سرکوبگر رژیم به قتل رسیده است.

این درحالی است که حیدر عظیمی در روزهای نخستین اعتراضات مردمی در تبریز بازداشت شد و تحت فشار و شکنجه برای اقرار به قتل یک بسیجی کشته شده در اعتراضات تبریز قرار گرفت. در نهایت روز ۱۲ دی ماه جسد حیدر عظیمی به خانواده او تحویل و تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-