کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

به صدا در آمدن زنگ خطر تغییرات اقلیمی در ایران

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران درباره به صدا درآمدن زنگ خطر افزایش طوفان‌های شدید و خشکسالی‌های پیاپی ناشی از تغییرات اقلیمی در ایران هشدار داد.

وی گفت: که در این شرایط، برای اقدام‌های جدی، فوری در سطح منطقه‌ای به‌ منظور مدیریت طوفان‌های ماسه و گردوغبار وقت زیادی در اختیار نداریم. در روز های گذشته نیز شاهد اخباری مبنی بر کاهش شدید ذخیره آب سدهای استان های مختلف ایران و استفاده بی‌رویه از منابع زیرزمینی،افزایش روزافزون جمعیت و مدیریت ناکارآمد منابع آبی بوده ایم  که بحران کمبود آب در اکثر استان های ایران را به دنبال داشته است.