کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

به آتش کشیدن چندین پایگاه بسیجی در شهرهای مختلف

به آتش کشیدن چندین پایگاه بسیجی در شهرهای مختلف

روز پنج شنبه تعدادی از پایگاه های بسیج در شهرهای اسلامشهر،بندرعباس و شهریار توسط جوانان انقلابی به آتش کشثیده شدند.

طبق گزارشات منتشر شده تعدادی از زنان و مردان انقلابی پایگاه بنیاد ایثارگران اسلامشهر و پایگاه های بسیج “رایگا” و حوزه ”بسیج انصار الخامنه ای” را در شهرهای بندرعباس و شهریار با سر دادن شعارهای اعتراضی از جمله: “این جنبش را سر باز ایستادن نیست” و “زن،زندگی،آزادی” به آتش کشیدند.این اقدامات جوانان انقلابی در پاسخ به مسموم کردن دانش آموزان در مدارس مختلف کشور و دختران بوده است.