کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بلاتکلیفی کارگران کارخانه ریخته‌گری آذرین نام قزوین

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه 17 تیرماه، دستکم ۶۰ کارگر کارخانه ریخته‌گری “آذرین نام” قزوین به دلیل نبود برق از کار بیکار شده اند.
این کارگران که هرکدام دارای چندین ماه دستمزد معوقه نیز می باشند اعلام کرده اند که پیشتر کارفرمای کارخانه علت تعطیلی این کارخانه را قطع برق کارخانه به‌دلیل بدهی ۱۱۰ میلیون تومانی کارخانه به اداره برق عنوان کرده است. بنا به گفته‌ مدیرعامل صنایع ریخته‌گری آذرین، بدهی ۱۱۰ میلیون تومانی کارخانه به اداره برق مربوط به سال‌های گذشته است اما مسأله فراتر از بدهی کارخانه به اداره برق است و کارخانه با بحران نقدینگی روبروست.