کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بلاتکلیفی کارگران تونل آزادراه منجیل به رشت برای معوقات مزدیشان

طبق گفته ی کارگران پروژه ساخت تونل آزادراه منجیل به رشت، شرکت پیمانکاری مجری ساخت پروژه طی روزهای گذشته، تمام تجهیزات و ماشین‌آلات خود را بدون تسویه حساب با کارگران از کارگاه جمع‌آوری و خارج کرده و در حال حاضر کارگران برای وصول مطالبات خود سرگردان شده‌اند.

بنا به گزارشها، با شروع به کار این پروژه حدود ۲۰۰ کارگر که از استانهای مختلف به رودبار مهاجرت کرده‌اند؛ اکنون بیکار شده‌اند، هر یک از این کارگران رقمی بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون از پیمانکار طلبکارند، که برای وصول مطالبات خود بارها در محدوده محل فعالیت خود اعتراض و تجمع برگزار کرده‌اند. به گفته‌ی یکی از کارگران، در این چند ماه، مدیران شرکت مادر مرتبا وعده رسیدگی به وضعیت شغلی کارگران و پرداخت مطالبات آنان را می‌دادند، اما هیچ پولی به حساب کارگران پرداخت نمی‌شد. کارگران نیز در طول این زمان هیچ دسترسی به کارفرما نداشته‌اند. قابل ذکر است، که پایمال کردن حقوق کارگران در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی به امری عادی بین کارفرمایان و پیمانکاران تبدیل شده است.