کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بلاتکلیفی و وضعیت نامساعد فاطمه و محمدحسین سپهری در زندان مشهد

“فاطمه سپهری”، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است. همچنین محمدحسین سپهری علیرغم گذشت بیش از سه ماه از زمان دستگیری، به صورت بلاتکلیف در این زندان بسر میبرد.

فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است. مسئولین مرتبط با پرونده، از اعزام ایشان برای فیزیوتراپی ممانعت به عمل می آورند؛ “فاطمه سپهری” قادر به تکان دادن انگشتان دست چپ خود نیست. همچنین از آزادی موقت محمدحسین سپهری برادر فاطمه سپهری با وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه خودداری میکنند. “فاطمه سپهری” توسط دادگاه انقلاب رژیم در مشهد بابت اتهام “همکاری با دول متخاصم” به ده سال حبس، از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی” به پنج سال حبس، “توهین به رهبری” به دو سال حبس و “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس محکوم شده بود. این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ده سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.