کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بلاتکلیفی هستی طالع‌طلب در زندان وکیل‌آباد مشهد

“هستی طالع‌طلب”، شهروند اهل مشهد، مدت سه هفته گذشته را در بازداشت و بلاتکلیفی، در زندان وکیل‌آباد این شهر سپری کرده است.

پیگیری وضعیت هستی طالع‌طلب توسط خانواده برای کسب اطلاع از روند رسیدگی به پرونده وی، بی‌نتیجه بوده است. لازم به ذکر است، که اتهامات انتسابی به این شهروند ۵١ ساله، “تشويق مردم به فساد” و “فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌های مخالف نظام” عنوان شده است.