کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بلاتکلیفی مرضیه فارسی و فروغ تقی پور در زندان اوین

وضعیت مرضیه فارسی و فروغ تقی پور، دو متهم سیاسی که بیش از صد و هفتاد روز است در زندان اوین به سر می‌برند، بسیار نگران کننده است.

اوایل بهمن ماه سال جاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو زندانی در یک پرونده مشترک، در دادگاه رژیم در تهران به ظن همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام از بابت اتهام بغی برگزار شد. اما آنها دادگاه را به رسمیت نشناخته و از حضور در این جلسه امتناع کردند. بلاتکلیفی و اتهام سنگین “بغی” که می تواند به صدور احکام سنگین از جمله اعدام منتهی شود، بر وخامت وضعیت جسمی و روحی این دو زندانی می‌افزاید.