کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بلاتکلیفی شریفه محمدی فعال کارگری

“شریفه محمدی”، مدافع حقوق کارگران با گذشت پنج ماه از تاریخ دستگیری، کماکان در بازداشت به‌سر می‌برد.

“شریفه محمدی” روز ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ با یورش نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از بازجویی مقدمانی در اداره‌ی اطلاعات رژیم در رشت به زندان سنندج منتقل شد. نامبرده، در جریان بازجویی‌ها مورد ضرب و‌شتم قرار گرفت و مجددا به زندان رشت انتقال داده شد. دادگاه رژیم با تودیع وثیقه برای آزادی موقت او مخالفت کرده و عوامل امنیتی و قضایی مشغولِ سناریوسازی برای تحمیل اتهامات کذایی به وی هستند.