کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بلاتکلیفی ساناز جهان تیغ در زندان ساری

بلاتکلیفی ساناز جهان تیغ در زندان ساری2

طبق گزارشات، “سانازجهانتیغ”یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری۱۴۰۱، علیرغم گذشت بیش از شش ماه از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان ساری بسر می‌برد.

گفتنی است، تاکنون جلسه دادگاه نامبرده برگزار نشده است. همچنین، علیرغم پیگیری های خانواده وی از مرجع قضایی، مسئولین مربوطه با آزادی موقت او با تودیع وثیقه نیز مخالفت می کنند.