کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

بستن سفارت خانه رژیم در آلمان

روز پنجشنبه17آذر ماه، گروهی از فعالان چپگرا به منظور حمایت از اعتراضات مردمی و زنان ایرانی، درب ورودی سفارت خانه ایران را در آلمان بستند.

این گروه با در دست داشتن پلاکاردی با شعار “زن زندگی آزادی” و عکس جانباختگان اعتراضات جاری درایران، سرکوب سیستماتیک معترضین و قتل عام آنها را توسط نیرو های امنیتی و دستگاه قضایی رژیم به شدت محکوم کردند.