کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بستری شدن آرزو لطیفی در اثر شکنجه بازجویان اداره اطلاعات رژیم

آرزو لطیفی خواهر کیومرث لطیفی فعال مدنی بازداشت شده، روز شنبه ۳۰ بهمن ماه، در اثر شکنجه و اذیت و آزار بازجویان اداره اطلاعات سنندج، دچار تشنج شده و به بیمارستان انتقال یافت.

بنابر گزارش های منتشر شده، وی جهت پیگیری وضعیت برادر خود به این نهاد مراجعه و در آنجا تحصن کرده بود، که به مدت چند ساعت بازداشت و تحت بازجویی و اذیت و آزار بازجویان قرار گرفته است. قابل ذکر است، کیومرث لطیفی فعال مدنی و از اعضای سابق انجمن مولوی  شهر سنندج که در زمینه آموزش زبان کوردی نیز فعالیت داشته است، روز سەشنبە ۲۶ بهمن ماه، توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شده است.